Kênh truyền hình

TV SHOW

Chương trình TV show
CÁI LÝ CÁI TÌNH SỐ 25 | XỬ PHẠT DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG -

Cái Lý Cái Tình là một trong những sản phẩm của Dự án “Sức nước ngàn năm” về tuyên truyền phổ biến pháp luật do Ban Tuyên giáo TW, Bộ Tư pháp và Công ty CP truyền thông Trường Thành triển khai thực hiện. Cái Lý Cái Tình được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm - Cái lý cái tình số 29

Cái Lý Cái Tình được thể hiện một cách sinh động dưới hình thức các tình huống thú vị, hài hước về những vấn đề pháp luật nóng, gần gũi và thiết thực trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi ngày một vấn đề pháp luật được đặt ra, chương trình không chỉ mang lại những kiến thức pháp luật bổ ích mà còn là cơ hội để khán giả cả nước có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn thông qua việc tham gia trả lời câu hỏi của chương trình.

Phân chia tài sản đối với nam nữ sống chung như vợ chồng - Cái lý cái tình số 05

Cái Lý Cái Tình được thể hiện một cách sinh động dưới hình thức các tình huống thú vị, hài hước về những vấn đề pháp luật nóng, gần gũi và thiết thực trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi ngày một vấn đề pháp luật được đặt ra, chương trình không chỉ mang lại những kiến thức pháp luật bổ ích mà còn là cơ hội để khán giả cả nước có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn thông qua việc tham gia trả lời câu hỏi của chương trình

Xử phạt người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định - Cái lý cái tình số 40

Cái Lý Cái Tình được thể hiện một cách sinh động dưới hình thức các tình huống thú vị, hài hước về những vấn đề pháp luật nóng, gần gũi và thiết thực trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi ngày một vấn đề pháp luật được đặt ra, chương trình không chỉ mang lại những kiến thức pháp luật bổ ích mà còn là cơ hội để khán giả cả nước có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn thông qua việc tham gia trả lời câu hỏi của chương trình.

Trận 02.1 Chiến lược công ty  - CEO SME 2016  - CEO NGUYỄN DUY HƯNG

Chương trình 02: DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP – CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

Vua Đầu Bếp 2015 - TẬP 2 - MasterChef Vietnam 2015 - Episode 2

Vua đầu bếp là một chương trình truyền hình thực tế dành cho những người nấu ăn không chuyên.

Tình huống về xử lý hành vi che giấu tội phạm - Cái lý cái tình số 51

Cái Lý Cái Tình được thể hiện một cách sinh động dưới hình thức các tình huống thú vị, hài hước về những vấn đề pháp luật nóng, gần gũi và thiết thực trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi ngày một vấn đề pháp luật được đặt ra, chương trình không chỉ mang lại những kiến thức pháp luật bổ ích mà còn là cơ hội để khán giả cả nước có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn thông qua việc tham gia trả lời câu hỏi của chương trình.

Vua Đầu Bếp 2015 - TẬP 8 - MasterChef Vietnam 2015 - Episode 8

Vua đầu bếp là một chương trình truyền hình thực tế dành cho những người nấu ăn không chuyên

Xử lý hành vi làm, sử dụng con dấu giả - Cái lý cái tình số 39

Cái Lý Cái Tình được thể hiện một cách sinh động dưới hình thức các tình huống thú vị, hài hước về những vấn đề pháp luật nóng, gần gũi và thiết thực trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi ngày một vấn đề pháp luật được đặt ra, chương trình không chỉ mang lại những kiến thức pháp luật bổ ích mà còn là cơ hội để khán giả cả nước có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn thông qua việc tham gia trả lời câu hỏi của chương trình.

Vua Đầu Bếp 2015 - TẬP 10 - MasterChef Vietnam 2015 - Episode 10

Vua đầu bếp là một chương trình truyền hình thực tế dành cho những người nấu ăn không chuyên.

Vua Đầu Bếp 2015 - TẬP 5 - MasterChef Vietnam 2015 - Episode 5

Vua đầu bếp là một chương trình truyền hình thực tế dành cho những người nấu ăn không chuyên.