Khiếu nại bản quyền

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Clip24 sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Clip24 phải được gửi đến TTSKCĐ ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc:  Kênh truyền thông Dịch vụ Clip24

95 Cầu Giấy, Hà Nội

E-mail: info@clip24.vn

TTSKCĐ sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách  nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

TTSKCĐ chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin sản phẩm khi đăng ký sử dụng.

Đối với tranh chấp giữa khách hàng sử dụng dịch vụ Clip24 với nhau, có thể TTSKCĐ sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc TTSKCĐ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, TTSKCĐ sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho khách hàng sử dụng Clip24 hợp pháp và chính đáng.

Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ TTSKCĐ khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Clip24. 

clip24
Xem nhiều nhất
Định Luật Tình Yêu Của Murphy
2 năm trước đây / 2577 lượt xem
41:41
Vân Trung Ca
1 năm trước đây / 2518 lượt xem
59:50
Lang Nha Bảng
1 năm trước đây / 2360 lượt xem
42:06
Cao Lương Đỏ
1 năm trước đây / 2333 lượt xem
38:10
Hoàn Châu Cách Cách Phần 2
2 năm trước đây / 2162 lượt xem
47:58
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến
1 năm trước đây / 1968 lượt xem
43:13
Thạch Thiên Liệt Truyện
1 năm trước đây / 1966 lượt xem
53:56
Lục tiểu phụng và hoa mãn lâu
2 năm trước đây / 1958 lượt xem
39:21
Tân Thiên Long Bát Bộ
1 năm trước đây / 1936 lượt xem
30:41
Mỹ Nhân Tâm Kế
1 năm trước đây / 1840 lượt xem
59:03