Khiếu nại bản quyền

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Clip24 sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Clip24 phải được gửi đến TTSKCĐ ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc:  Kênh truyền thông Dịch vụ Clip24

95 Cầu Giấy, Hà Nội

E-mail: info@clip24.vn

TTSKCĐ sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách  nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

TTSKCĐ chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin sản phẩm khi đăng ký sử dụng.

Đối với tranh chấp giữa khách hàng sử dụng dịch vụ Clip24 với nhau, có thể TTSKCĐ sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc TTSKCĐ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, TTSKCĐ sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho khách hàng sử dụng Clip24 hợp pháp và chính đáng.

Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ TTSKCĐ khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Clip24. 

clip24
Xem nhiều nhất
Cao Lương Đỏ
7 tháng trước đây / 4161 lượt xem
38:10
Tân Thiên Long Bát Bộ
7 tháng trước đây / 3893 lượt xem
30:41
Buông Đôi Tay Nhau Ra
6 tháng trước đây / 2102 lượt xem
4:49
Hoa Cỏ May
7 tháng trước đây / 1836 lượt xem
1:00:05
Yoga For Hangovers
8 tháng trước đây / 1513 lượt xem
22:25
I'm Sorry Babe
6 tháng trước đây / 1464 lượt xem
3:58
Mở hộp và trên tay nhanh Vivo V1 chính hãng
6 tháng trước đây / 1456 lượt xem
5:30
CHIẾC XE ĐẠP NGÀY XƯA
7 tháng trước đây / 1455 lượt xem
5:16
Yoga For a Broken Heart - Unconditional Love
8 tháng trước đây / 1398 lượt xem
23:18
Yoga For Digestion Flow
6 tháng trước đây / 1395 lượt xem
25:19